Stiefel
Finland

Yhteystiedot

GSK Suomi
P.O.Box 24 (Piispansilta 9 A)
FI-02231 Espoo
Puh. 010 30 30 30
www.gsk.fi

GSK-tuoteinfo 010 3030 100
email: Finland.tuoteinfo@gsk.com
 

Tuoteinformaatio

Toctino (alitretinoiini) on myyntiluvallinen tuote Suomessa. Tämän sivun tuoteinformaatio on tarkoitettu potilaille ja terveydenhuollon ammattilaisille. Potilaiden tai muiden kuin terveydenhuollon ammattilaisten pyydetään kääntymään lääkärin puoleen lääkitystä ja hoitoa koskevissa asioissa.

  

Tuotteisiin liittyviä haittavaikutuksia ja lääkitysvirheitä voi Suomen lääkeviranomaisen Fimean lisäksi ilmoittaa haittavaikutuslomakkeella osoitteessa
https://terveys.gsk.fi/fi-fi/_adverse-effect-reportage/.

  

Mikäli tarvitset lisätietoja, voit olla yhteydessä tuoteinfoomme.