Stiefel
Netherlands

Algemene Informatie

GlaxoSmithKline BV
Huis ter Heideweg 62
3705 LZ Zeist
Nederland
T: 030 693 8100

Medische Informatie

T: 030 693 8123

Bijwerkingen

T: 030 693 8123
 

Product Informatie

Toctino® (alitretinoïne) is een orale behandeling, geïndiceerd voor volwassenen met ernstig chronisch handeczeem dat niet verbetert bij een behandeling met sterke topische corticosteroïden. Toctino is vanaf 20 september 2013 in Nederland verkrijgbaar en wordt volledig vergoed.
De volgende informatie is bedoeld voor medische beroepsbeoefenaars en voor patiënten aan wie Toctino voorgeschreven is en die meer willen weten over het Zwangerschaps Preventie Programma.


Ik ben een patiënt aan wie Toctino is voorgeschreven


Ik ben een medisch beroepsbeoefenaar
SEU/OD/0013/13