Stiefel
Netherlands

Algemene Informatie

GlaxoSmithKline BV
Huis ter Heideweg 62
3705 LZ Zeist Nederland
Tel: 030 693 8100

Medische Informatie

Tel: 030 693 8123

Bijwerkingen

Tel: 030 693 8123

Registratiehouder

Stiefel Laboratories Legacy
(Ireland) Limited
Finisklin Business Park
Sligo
Ierland
Toctino is eigendom van de
GSK-groep van bedrijven.
©2018 de GSK-groep van
bedrijven.
 

Product Informatie

Toctino (alitretinoïne) is een orale behandeling, geïndiceerd voor volwassenen met ernstig chronisch handeczeem dat niet verbetert bij een behandeling met sterke topische corticosteroïden. Toctino is eigendom van de GSK groep van bedrijven, is vanaf 20 september 2013 in Nederland verkrijgbaar en wordt volledig vergoed.
De volgende informatie is bedoeld voor medische beroepsbeoefenaren en voor patiënten aan wie Toctino voorgeschreven is en die meer willen weten over het Zwangerschaps Preventie Programma.


Ik ben een patiënt aan wie Toctino is voorgeschreven


Ik ben een medisch beroepsbeoefenaar
NL/ART/0044/16(1) Prod Jan 2018