Stiefel
Slovenia

GSK d.o.o., Ljubljana
Ameriška ulica 8
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel: +386 1 280 2 500

Samo Zavrl, mag. farm.
Medicinski svetovalec
Email: medical.x.si@gsk.com

Lijana Pritekelj, dr. med.
Oseba odgovorna za farmakovigilanco
in klinične raziskave
Email: LJU_Farmakovigilanca@gsk.com


 

Zdravilo Toctino (alitretinoin) ima dovoljenje za promet v Sloveniji.

Če potrebujete kakršne koli dodatne medicinske informacije, prosimo, uporabite kontaktne številke, ki so prikazane na levi strani.

 
Koda: SLO/DERM/0001/15