Stiefel
Slovenia

GSK d.o.o., Ljubljana
Ameriška ulica 8
SI-1000 Ljubljana
Slovenija
Tel: +386 1 280 2 500

MEDICINSKE INFORMACIJE
Email: si.medinfo@gsk.com

FARMAKOVIGILANCA – INFORMACIJE
O VARNOSTI ZDRAVIL
Email: LJU_Farmakovigilanca@gsk.com


 

Zdravilo Toctino (alitretinoin) ima dovoljenje za promet v Sloveniji.

Če potrebujete kakršne koli dodatne medicinske informacije, prosimo, uporabite kontaktno številko, ki je prikazana na levi strani.

Odobrena izobraževalna gradiva so dostopna na spletni strani JAZMP, na povezavi www.jazmp.si/dokumenti


 
Koda: SLO/DERM/0001/15